خودكفايي در تهيه پلاسماي خون، نيازمند عزم ملي است

مدير عامل سازمان انتقال خون كشورگفت:خودكفاشدن كشوردرزمينه فرآورده‌هاي پلاسماي خون و راه‌اندازي اين صنعت در ايران، نيازمند ايجاد پالايشگاه و عزم ملي است. به‌گزارش خبرگزاري جمهوري‌اسلامي،دكترحسن‌ابوالقاسمي،سه‌شنبه‌درجمع خبرنگاران در شيراز افزود: هم اينك كشور ما به لحاظ فرآورده‌هاي خوني خود كفاست ولي بخش قابل توجهي از فرآورده‌هاي پلاسمايي مورد نياز كشورمان از خارج وارد مي شود. وي گفت: از سال ‪ ۸۴‬برنامه ارسال پلاسما به خارج ازكشوربا ارسال ‪ ۱۰۰‬هزار ليتر پلاسما و تبديل شدن آن به محصول و بازگشت اين محصول انجام شده است و اين امر بين ‪ ۳۰‬تا ‪ ۳۵‬درصد صرفه جويي ارزي به همراه داشته است و چنانچه اعتبارات در نظر گرفته شده براي اين امر بهبود يابد مي‌توانيم ‪ ۲۰۰‬هزار ليتر پلاسما به خارج از كشور صادر كنيم. ابوالقاسمي اظهار داشت: فرآورده‌هاي پلاسمايي به عنوان دارو تلقي مي‌شود و واردات آن در اختيار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي است ولي واردات فرآورده‌هاي خوني صرفا از طريق شركت‌هايي كه در اين زمينه فعاليت دارند صورت مي‌گيرد. وي درخصوص راه‌اندازي موسسه آموزشي پژوهشي انتقال خون دركشورگفت: سازمان انتقال خون كشورافزون بر‪ ۱۰‬سال است كه در مقطع كارشناسي ارشد در رشته‌هاي هماتولوژي (خون شناسي) و بانك خون نيروي انساني تربيت مي‌كند و همچنين مركز تحقيقات اين سازمان نيز از سال ‪ ۸۳‬تاسيس شده است. ابوالقاسمي افزود: با توجه به اينكه مركزياد شده در بين مراكز تحقيقاتي دانشگاهي در كشور رتبه دوم را به خود اختصاص داده است و نزديك به ‪ ۴۰‬نفر عضو هيات علمي دانشگاه‌هاباآن همكاري دارندهمين امر انگيزه‌اي شد تا سازمان انتقال خون كشور نسبت راه اندازي موسسه آموزشي پژوهشي انتقال خون اقدام كند. اين مسوول اظهار داشت: همچنين وجود استعدادهاي بالقوه در هفت آزمايشگاه مرجع سازمان انتقال خون كشور و برخوردار بودن اين‌آزمايشگاه‌هااز كارشناسان و نيروي انساني مبرز و قوي، وجود بيش از ‪ ۳۰‬پايگاه‌استاني كه در حد اداره كل مشغول فعاليت هستند و نيز شمار زيادي از متخصصان كه در زمينه انتقال خون با اين سازمان همكاري دارند، موقعيت خوبي براي احراز توانمندي‌انتقال خون براي ايجاد موسسه آموزشي و پژوهشي انتقال خون فراهم آورد. وي گفت: هم اينك اين موسسه فقط در تهران ايجاد شده است و تاسيس آن در ساير استان‌ها نيز منوط به اعلام آمادگي دانشگاه استان مربوط است و دراين صورت اين موسسه در ديگر استان‌ها با مشاركت دانشگاه و انتقال خون تاسيس خواهد شد.ك/‪۲‬

/ 0 نظر / 24 بازدید