درخواست بسيج مردمي براي اهدا خون

همزمان با كاهش شديد دما در اكثر نقاط كشور امار اهدا كنندگان خون به شدت كاهش يافته است.لذا از كليه هموطنان عزيز درخواست مي شود با مراجعه به پايگاههاي انتقال خون سراسر كشور ما را در ياري رساندن به نيازمندان خون و فراورده هاي خوني همراهي نمايند.

Go to fullsize image

/ 0 نظر / 33 بازدید