انتقال خون استان قزوين
خودكفايي در تهيه پلاسماي خون، نيازمند عزم ملي است
مدير عامل سازمان انتقال خون كشورگفت:خودكفاشدن كشوردرزمينه فرآورده‌هاي پلاسماي خون و راه‌اندازي اين صنعت در ايران، نيازمند ايجاد پالايشگاه و عزم ملي است. به‌گزارش خبرگزاري جمهوري‌اسلامي،دكترحسن‌ابوالقاسمي،سه‌شنبه‌درجمع خبرنگاران در شيراز افزود: هم اينك كشور ما به لحاظ فرآورده‌هاي خوني خود كفاست ولي بخش قابل توجهي از فرآورده‌هاي پلاسمايي مورد نياز كشورمان از خارج وارد مي شود. وي گفت: از سال ‪ ۸۴‬برنامه ارسال پلاسما به خارج ازكشوربا ارسال ‪ ۱۰۰‬هزار ليتر پلاسما و تبديل شدن آن به محصول و بازگشت اين محصول انجام شده است و اين امر بين ‪ ۳۰‬تا ‪ ۳۵‬درصد صرفه جويي ارزي به همراه داشته است و چنانچه اعتبارات در نظر گرفته شده براي اين امر بهبود يابد مي‌توانيم ‪ ۲۰۰‬هزار ليتر پلاسما به خارج از كشور صادر كنيم. ابوالقاسمي اظهار داشت: فرآورده‌هاي پلاسمايي به عنوان دارو تلقي مي‌شود و واردات آن در اختيار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي است ولي واردات فرآورده‌هاي خوني صرفا از طريق شركت‌هايي كه در اين زمينه فعاليت دارند صورت مي‌گيرد. وي درخصوص راه‌اندازي موسسه آموزشي پژوهشي انتقال خون دركشورگفت: سازمان انتقال خون كشورافزون بر‪ ۱۰‬سال است كه در مقطع كارشناسي ارشد در رشته‌هاي هماتولوژي (خون شناسي) و بانك خون نيروي انساني تربيت مي‌كند و همچنين مركز تحقيقات اين سازمان نيز از سال ‪ ۸۳‬تاسيس شده است. ابوالقاسمي افزود: با توجه به اينكه مركزياد شده در بين مراكز تحقيقاتي دانشگاهي در كشور رتبه دوم را به خود اختصاص داده است و نزديك به ‪ ۴۰‬نفر عضو هيات علمي دانشگاه‌هاباآن همكاري دارندهمين امر انگيزه‌اي شد تا سازمان انتقال خون كشور نسبت راه اندازي موسسه آموزشي پژوهشي انتقال خون اقدام كند. اين مسوول اظهار داشت: همچنين وجود استعدادهاي بالقوه در هفت آزمايشگاه مرجع سازمان انتقال خون كشور و برخوردار بودن اين‌آزمايشگاه‌هااز كارشناسان و نيروي انساني مبرز و قوي، وجود بيش از ‪ ۳۰‬پايگاه‌استاني كه در حد اداره كل مشغول فعاليت هستند و نيز شمار زيادي از متخصصان كه در زمينه انتقال خون با اين سازمان همكاري دارند، موقعيت خوبي براي احراز توانمندي‌انتقال خون براي ايجاد موسسه آموزشي و پژوهشي انتقال خون فراهم آورد. وي گفت: هم اينك اين موسسه فقط در تهران ايجاد شده است و تاسيس آن در ساير استان‌ها نيز منوط به اعلام آمادگي دانشگاه استان مربوط است و دراين صورت اين موسسه در ديگر استان‌ها با مشاركت دانشگاه و انتقال خون تاسيس خواهد شد.ك/‪۲‬
پنجشنبه ٤ بهمن ،۱۳۸٦ - مجيد نظامی | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows  

خوش آمدید
مجيد نظامی


تماس با ما

مطالب پیشین

RSS Feed


add to google bookmarks
add to yahoo bookmarks
add to msn bookmarks
add to my feedster
Subscribe with Bloglines
add to netvibes
add to live

>Free Web Counter
اخبار هک و امنیت